Sevil Cəlilova

İşçi qrupunun rəhbəri

Nərmin Verdiyeva

Üzv

Xuraman Cəfərova

Üzv