Naidə Ağayeva

İşçi qrupun rəhbəri

Xəyalə Qafarova

Üzv

Sevil Cəlilova

Üzv